Estructura organitzativa

L’òrgan responsable de la direcció i la coordinació del Grup Crèdit Andorrà és el Comitè Executiu, a qui correspon la implementació de l’estratègia, les polítiques i sistemes de gestió, els controls i els riscos per a l’operativa adequada del Banc. Presidit pel conseller executiu i director general, està integrat per vuit membres, un dels quals assumeix també les funcions de secretari.

Conseller executiu i director general

Xavier Cornella Castel

Negoci

Director de l’àrea de Negoci Bancari Andorra

Martí Alfonso Simón

Director de l’area de Negoci Bancari Internacional

Esteban J. Estévez Zurita

Director de l’àrea d’Inversions, Innovació i Projectes Estratègics

Eduard Galceran Cerqueda

Director del Grup Assegurador

Josep Brunet Niu

Finances i control

Director de l’àrea de Planificació
Financera, Operacions i Mitjans

Francesc Jordà Blanes

Director de l’àrea de Riscos Globals

Xavier Soro Ventura

Directora de l’àrea d’Assesoria Jurídica,
Prevenció del Blanqueig i Compliment normatiu

Arpine Abgaryan Ghazaryan

Director d’Auditoria Interna del Grup

Ramon Lladós Bernaus(*)

Suport estratègic i compromís social (*)

Comunicació Corporativa,
Màrqueting i Transformació
Digital Clients

Joan R. Mas Navarro

Relacions Humanes

Francesc Obiols Argerich

Fundació Crèdit Andorrà

Francesca Ros Pascuet

Comitès per a la presa de decisions

L’Alta Direcció ha establert diversos comitès per a la presa de decisions amb l’objectiu d’un model basat en la transparència, el compliment legal i la correcta gestió dels riscos segons els estàndards internacionals.

·Comitè d’Actius i Passius i de Riscos

·Comitè d’Estratègia d’Inversió

·Comissió Superior de Crèdits

·Comitè de Producte

·Comitè de Prevenció de Blanqueig de Diners

·Comitè d’Acceptació de Clients

·Comitè Deontològic

·Comitè d’Eficiència

Organigrama el 31 de desembre del 2020. (*) No són membres del Comitè Executiu.