Comissions del Consell

El sistema de govern corporatiu de Crèdit Andorrà es recolza sobre les comissions, que assisteixen el Consell en diferents matèries, entre les quals hi ha la presa de decisions estratègiques.

La incorporació el 2018 de consellers independents com a responsables d’aquestes comissions dona resposta a criteris de professionalitat, idoneïtat i experiència, i afavoreix l’exercici adequat de les funcions de gestió, supervisió i control que els són assignades.

D’aquesta manera queden garantides l’objectivitat i la independència de criteri en els òrgans de govern decisoris del Banc, seguint les recomanacions i les millors pràctiques internacionals en la matèria.

Comissions delegades

Tenen la funció d’assistir el Consell en la presa de decisions estratègiques.

Comissió d’Auditoria i Riscos

Comissió de Nomenaments i Retribucions

Comissió Preparatòria

Comissió d’Auditoria i Riscos

Comissió de Nomenaments i Retribucions

Comissió Preparatòria