Integritat i ètica

Codi Deontològic de l’Associació de Bancs Andorrans

Estableix els estàndards d’honestedat, integritat, professionalitat i confidencialitat que les entitats bancàries andorranes han de complir en les seves relacions amb clients, tercers, supervisors i reguladors.

Codi ètic i de conducta

Té la finalitat d’establir i fer respectar els principis ètics que han de governar els negocis i les activitats que duu a terme el Grup. El Codi ètic i de conducta és aplicable a Crèdit Andorrà, SA i a les entitats participades, sigui quin sigui el país on operin.

Codi de conducta en els mercats de valors

Regula els requisits de transparència i protecció dels interessos dels inversors i recull els principis relatius als mercats d’instruments financers i els estàndards mínims internacionals de millors pràctiques bancàries.

Pacte Mundial

Com a membre signatari del Pacte Mundial, el Grup es compromet a respectar els 10 principis que n’emanen, emmarcats en els àmbits dels drets humans, les normes laborals, el medi ambient i la lluita contra la corrupció.