plantes amenaçades

Medi Ambient
12/08/2015

El 49è capítol de la sèrie audiovisual "Estat Natural" dóna a conèixer les passes que s'estan fent per conservar les plantes més amenaçades d'Andorra. Actualment, un 22% de les espècies de flora pateixen algun tipus de risc, com el Maianthemum bifolium, que es troba en la categoria de perill crític, o el blauet, que tot i que fa uns anys la seva supervivència estava fortament amenaçada, els seguiments que s'han fet des del CENMA indiquen que actualment només es troba dins la categoria de vulnerable.

Subscribe to plantes amenaçades Tornar