ISO

Tags: 
Certificacions
17/08/2022

Per la seva banda, l’àrea d’Inversions i el departament d’Administració de Mercats també reben la conformitat del manteniment de la certificació vigent ISO 9001

La societat gestora Crèdit Andorrà Asset Management ha renovat un any més el certificat ISO 9001:2015 de qualitat, i ratifica així el compromís per seguir oferint uns alts estàndards de qualitat en els serveis que ofereix. Per la seva banda, l’àrea d’Inversions i el departament d’Administració de Mercats també han rebut la conformitat del manteniment de la certificació ISO 9001, ja que serà l’any vinent quan, per periodicitat, toqui la renovació.

Certificacions
10/09/2019

L’empresa certificadora TÜV Rheinland ha valorat les mesures dutes a terme per l’entitat en matèria de sostenibilitat i avala el compromís de l’entitat amb el medi ambient

Crèdit Andorrà ha obtingut la certificació ISO 14001:2015 de gestió ambiental per part de l’empresa certificadora TÜV Rheinland, que ha emès un informe favorable després de l’auditoria duta a terme al Sistema de Gestió Ambiental del Banc. L’ISO 14001 és l’eina de gestió ambiental de referència al món i la 2015 és l’última versió de la certificació, que amplia el seu nivell d’exigència, amb punts com la millora contínua del rendiment ambiental i la cobertura del Sistema de Gestió Ambiental dels processos pertinents.

Tags: 
Certificacions
12/10/2017

La norma posa de manifest el compromís per oferir uns alts estàndards de qualitat en el servei que ofereixen l’Àrea d’Inversions del banc i la gestora Crèdit Andorrà Asset Management

Crèdit Andorrà ha renovat un any més les dues certificacions ISO 9001, que posen de manifest el manteniment d’un Sistema de Gestió de la Qualitat i el compromís per oferir uns alts estàndards en el servei que ofereixen l’Àrea d’Inversions del banc i la gestora Crèdit Andorrà Asset Management.

La certificació ISO 9001, que ha dut a terme la companyia BSI, demostra que se segueix amb el compliment dels requisits reglamentaris que marca la norma i amb l’eficàcia en l’execució de processos, en la prestació de serveis i en la identificació de les necessitats dels clients.

Certificacions
28/05/2015

Les certificacions corresponen, d’una banda, a Tresoreria, Mercat de Capitals i d’Administració de Mercats i Control de Crèdit Andorrà i, de l’altra, a Crèdit Andorrà Asset Management

Crèdit Andorrà ha renovat un any més les dues certificacions ISO 9001:2008 que garanteixen als clients uns alts estàndards de qualitat en el servei que s’ofereix des de l’Àrea d’Inversions. Les certificacions corresponen, d’una banda, a Tresoreria, Mercat de Capitals i d’Administració de Mercats i Control de Crèdit Andorrà i, de l’altra, a Crèdit Andorrà Asset Management, la gestora de fons del Grup.

Crèdit Andorrà. Seu social Andorra Susanna Ferran
Tags: 
Certificacions
23/06/2014

La norma posa en relleu el compromís amb la millora contínua, la qualitat en el servei i l’excel·lència

Crèdit Andorrà manté el seu compromís amb l’excel·lència en el servei que s’ofereix des de l’Àrea d’Inversions i renova les dues certificacions internacionals ISO 9001:2008 que garanteixen uns elevats estàndards de qualitat. El banc ha renovat, d’una banda, la norma ISO 9001:2008 dels Departaments de Tresoreria i Mercat de Capitals i d’Administració de Mercats i Control de Crèdit Andorrà i, de l’altra, de Crèdit Andorrà Asset Management, la societat gestora de fons d’inversió del Grup.
Tags: 
Certificaciones
07/07/2016

Crèdit Andorrà ha renovat un any més les dues certificacions ISO 9001:2008 de qualitat que garanteixen uns alts estàndards en el servei que ofereix l’Àrea d’Inversions del banc i la gestora Crèdit Andorrà Asset Management.

Crèdit Andorrà
Tags: 
Certificacions
24/09/2009

És un pas més per continuar garantint la millora contínua i la satisfacció del client

Crèdit Andorrà ha renovat un any més les dues certificacions internacionals ISO 9001:2008 que garanteixen als clients uns estàndards elevats de qualitat en la gestió que duu a terme l'àrea financera.
Subscribe to ISO Tornar