Serveis de Lifestyle, Filantropia i Art

El Grup Crèdit Andorrà ofereix als seus clients una gestió integral del seu patrimoni, la qual cosa inclou la gestió dels seus actius personals i l’assessorament d’inversions en art i filantropia. El nostre objectiu es facilitar una gestió discreta, objectiva i personalitzada del patrimoni dels nostres clients, i per aquest motiu disposem, dins la nostra oferta de valor, de serveis d’assessorament en art i filantropia, com també de serveis de lifestyle.

El Grup Crèdit Andorrà ofereix als seus clients un marc per a una administració i una planificació efectives i eficients dels seus actius personals i del seu patrimoni familiar.

 • Assessorament sanitari integral
 • Formació
 • Seguretat
 • Llar i gestió de personal al servei de la llar
 • Trasllats, gestió de propietats i logística
 • Compra/lloguer de jets privats i iots
 • Col•leccionisme (vins reconeguts, cotxes, antiguitats, etc.)

El nostre objectiu és abastar totes les necessitats i els objectius dels nostres clients quant a inversions en art i les seves activitats relacionades.

 • Cerca en el mercat de l’art
 • Assessorament en compres i vendes
 • Entrada a exposicions, visites privades, accés a importants galeries d’art
 • Comprovació d’autenticitat, integritat i procedència
 • Gestió de col·leccions d’art, logística i custòdia
 • Gestió de xarxes amb galeries i col•leccionistes

Al Grup Crèdit Andorrà satisfem els objectius filantròpics dels nostres clients com a part de les seves estratègies de planificació financera.

 • Assessorament en opinions i notícies en el marc de la filantropia
 • Cerca d’estratègies per a inversions socials o filantròpiques
 • Creació de les eines adients per a donacions
 • Programes de Responsabilitat Social Corporativa
 • Creació i gestió de fundacions sense ànim de lucre