Crèdit Andorrà At a Glance

Crèdit Andorrà At a Glance

Crèdit Andorrà At a Glance

Publicació corporativa que inclou una presentació del Grup Crèdit Andorrà amb dades fonamentals i les xifres més rellevants de l'exercici, la posició de l'entitat en el sector financer andorrà i les magnituds més destacades en relació amb la resta de bancs del món.

També ofereix una breu descripció social, política i econòmica del Principat d'Andorra, acompanyada d'una taula comparativa del nou marc fiscal.

Crèdit Andorrà

DL: AND.456-2015
2015
12 páginas