The Banker - Andorra Special Report

The Banker - Andorra Special Report

Economia i financesPublicacions

Publicació editada per la revista The Banker (grup Financial Times) sobre Andorra, que inclou informació dels principals sectors del país, amb èmfasi especial en el financer. Conté també un ampli reportatge sobre el model de banca privada del Grup Crèdit Andorrà.

The Banker

2017
16 pàgines