Les categories flexible i dinàmic de Crediinvest Sicav Active Allocation obtenen les quatre estrelles Morningstar

El logo de les quatre estrelles Morningstar.

Crediinvest Sicav Active Allocation Dynamic A i Crediinvest Sicav Active Allocation Flexible A, organismes d’inversió col·lectiva (OIC) gestionats per Crèdit Andorrà Asset Management Luxembourg, SA, la gestora del Grup Crèdit Andorrà a Luxemburg, han obtingut la qualificació de quatre estrelles que atorga Morningstar, la plataforma de referència per a inversors de tot el món. Obtenir aquestes quatre estrelles de les cinc possibles posa de manifest que aquests fons han aconseguit un equilibri molt positiu entre la rendibilitat obtinguda i el risc assumit de manera consistent des del seu llançament.

D’aquesta manera, a tancament de 2020, Morningstar posiciona aquests compartiments entre els primers del rànquing dins de la seva categoria. En concret, situa el perfil Dynamic en l’11% i el perfil Flexible en el 12% dels primers productes de la seva categoria «Mixtos Agresivos EUR - Global» i «Mixtos Flexibles EUR - Global», respectivament. Aquesta qualificació es calcula en base a un ràting quantitatiu que l’agència d’anàlisi elabora amb una periodicitat mensual, basant-se en la rendibilitat i el risc de cada fons, per cada categoria, incloent només aquells productes que compten amb un històric mínim de 3 anys.

Pel que fa a la rendibilitat anual, els compartiments Dynamic i Flexible es troben en el 9% i el 17%, respectivament, dels compartiments amb la rendibilitat més alta de l’any del rànquing de Morningstar Direct en les referides categories. Concretament, el Crediinvest Sicav Active Allocation Dynamic A, un producte amb un mínim del 75% de la cartera invertit en renda variable i una aposta per companyies de diferents geografies i estils, va tancar el 2020 amb una rendibilitat de l’11,19%*, mentre que el Crediinvest Sicav Active Allocation Flexible A, amb un percentatge entre el 25% i el 75% invertit en renda variable, que explota les oportunitats dels mercats de renda fixa i variable a llarg termini amb un risc controlat, va assolir una rendibilitat del 7,19%* al llarg de l’any passat.

Aquesta gamma de productes, que s’adapta als diferents perfils de risc de cada client, localitza oportunitats d’inversió, i garanteix l’accés a una gamma àmplia de fons i de companyies, de diversos sectors i geografies, amb una aposta per l’arquitectura oberta i la gestió activa, adaptada de manera constant a l’entorn per aconseguir un bon binomi rendibilitat-risc, en funció de l’objectiu d’inversió de cada perfil.

També tenen en compte els criteris ESG (ambientals, socials i de bon govern, per les seves sigles en anglès) i estan situats en el segon esglaó de la màxima qualificació (quatre globus) del ràting de sostenibilitat de Morningstar, que qualifica el risc ESG global mitjançant l’índex ESG Risk Score, elaborat per Sustainalytics.


* Rendiments passats no pressuposen rendiments futurs.

Crediinvest SICAV Active Allocation Flexible (número registre AFA EB02-0003-15), Crediinvest SICAV Active Allocation Dynamic (número registre AFA EB02-0003-16) són compartiments de la SICAV luxemburguesa Crediinvest SICAV (Organisme d’Inversió Col·lectiva en Valors Mobiliaris –UCITS–), autoritzada a Luxemburg i supervisada i regulada per la CSSF, amb el número de registre B-98745. Les comissions i despeses associades als referits compartiments de la SICAV es detallen en el prospecte i en el document de dades fonamentals per a l’inversor (KIID), disponibles i consultables a www.creditbroker.ad. Societat Gestora: Crèdit Andorrà Asset Management Luxembourg, SA. Assessor d’inversions: Credi-invest, SA. Entitat dipositària: Banque de Patrimoines Privés, SA. Distribuïdor de la SICAV a Andorra: Crèdit Andorrà, SA, amb número d’autorització EB 02/95.Tornar

IMATGES I VÍDEOS RELACIONATS