La Fundació Crèdit Andorrà convoca quatre beques de postgrau a l'estranger

becaris, Fundació Crèdit Andorrà, postgrau

Becaris Fundació Crèdit Andorrà 2014. / Foto: Eduard Comellas

L’entitat atorga un màxim de 20.000 € per a la matrícula i una mensualitat de 900 euros durant el curs acadèmic

La Fundació Crèdit Andorrà obre una nova convocatòria de beques per a joves que vulguin cursar estudis superiors de postgrau (màsters, doctorats i postdoctorats) a l’estranger. Del 9 de març al 8 de juny, els interessats podran sol·licitar una de les quatre beques que l’entitat posa al seu abast, i que tenen una dotació econòmica de fins a 20.000 euros per a la matrícula i de 900 euros mensuals durant el curs acadèmic.

La durada màxima de la beca és d’un any per als màsters i els postdoctorats, i de tres per als doctorats, prorrogable d’any en any si la comissió que les atorga ho considera oportú. La incorporació de l’estudiant a la nova universitat o centre d’ensenyament superior haurà de ser, com a tard, al gener del 2016.

Les beques es poden cursar a qualsevol país del món. Els estudis amb titulació oficial (procés de Bolonya) tindran prioritat. Pel que fa a les beques per a estudis amb titulació pròpia o per a estudis en un país no adherit al procés de Bolonya, la Fundació Crèdit Andorrà valorarà la idoneïtat del centre.

Les candidatures presentades seran estudiades per una Comissió d’Avaluació formada per persones alienes a la Fundació Crèdit Andorrà, que valorarà els projectes i els mèrits al·legats pels sol·licitants. Durant els mesos de juliol o agost, es realitzarà una entrevista presencial amb els candidats seleccionats, en la qual s’avaluaran les seves aptituds, la seva personalitat, l’interès i la motivació per l’elecció dels estudis.

Els sol·licitants han de tenir la nacionalitat andorrana o bé presentar l’acreditació autoritzada de residència legal a Andorra des de fa, com a mínim, cinc anys. La seva edat ha de ser inferior als 32 anys abans del 31 d’agost de 2015 i és imprescindible que, al tancament de la convocatòria, no hagin passat sis anys des de la finalització de la carrera (1r cicle).

Els interessats poden trobar les bases de la convocatòria i el full de sol·licitud al web www.fundaciocreditandorra.ad. També poden obtenir més informació al telèfon 88 88 80 o enviant un correu electrònic a fundacio@creditandorra.ad.

El programa educatiu de la Fundació Crèdit Andorrà

Des dels inicis del programa de beques l’any 1988, la Fundació Crèdit Andorrà ha concedit 184 ajuts, que representen gairebé 5 milions d’euros directes a la formació dels joves.
Espanya ha estat tradicionalment el país que més han escollit els becats per fer els seus estudis de postgrau (50,54% del total de beques atorgades). El segueixen França (16,85%), Suïssa (14,67%) i el Regne Unit (6,52%). La resta de joves han escollit universitats dels Estats Units, Alemanya, Àustria, Holanda, Bèlgica, Nova Zelanda o Canadà, entre d’altres.

Pel que fa a la matèria, un 22,5% dels becats han realitzat algun postgrau relacionat amb les ciències de la salut; el 19,17% han cursat estudis d’economia i management, i un 10% de ciències ambientals. Altres àmbits que han despertat l’interès dels joves són el dret, la química, les matemàtiques i la música, entre d’altres.

La Fundació atorga aquestes beques amb el convenciment que el capital humà és fonamental per al desenvolupament de qualsevol país i societat. És la primera de les iniciatives que va impulsar, conscient que la formació de les persones és un element essencial per al progrés –social, econòmic i cultural–. Amb l’objectiu de contribuir a crear una societat oberta i moderna com és l’Andorra actual, es va treballar des del primer moment perquè l’educació fos motor generador de l’Andorra de futur.

Aquest projecte continua sent una de les principals línies de treball, a la qual se li han sumat altres iniciatives, com per exemple la col·laboració amb la Universitat d’Andorra, amb la qual té subscrit un conveni per impulsar diversos projectes formatius. Pel que fa al camp de la recerca, conjuntament amb el Govern d’Andorra i la Barcelona Graduate School of Economics (GSE), la Fundació convoca cada dos anys el Premi Internacional Calvó Armengol, que reconeix la feina d’economistes i d’investigadors socials menors de 40 anys.

Tornar