Fitch Ratings manté els ràtings a Crèdit Andorrà, amb una perspectiva estable

Dinamització econòmica
20/04/2010
Crèdit Andorrà

Les qualificacions confirmen la solidesa i solvència del banc en relació amb el sector financer d’Andorra i l’internacional

L’agència internacional de classificació bancària, Fitch Ratings, ha qualificat Crèdit Andorrà amb un ràting a llarg termini A, un ràting a curt termini F1, un ràting individual B i un ràting de suport 4, amb una perspectiva estable. D’aquesta manera, Fitch Ratings manté l'última valoració atorgada a Crèdit Andorrà i confirma l’estabilitat de cara a futures valoracions de Fitch Ratings.

Tenint en compte l’actual conjuntura econòmica, la renovació dels ràtings és molt significativa ja que confirmen una posició de màxima solidesa i solvència en relació tant amb el sector financer d’Andorra com amb l’internacional. També és especialment destacable que Fitch Ratings atorgui a Crèdit Andorrà una renovació dels ràtings amb unoutlook stable, ja que reflecteix l’estabilitat del banc.

Segons Fitch Ratings, aquests ràtings continuen sent “un reflex de la posició de lideratge de l’entitat en el mercat andorrà, d’una gestió conservadora i d’una rendibilitat sòlida”. Addicionalment, també fa èmfasi en “la qualitat de saludable dels actius, la important liquiditat i la forta capitalització del banc”.

Quant a la solidesa de Crèdit Andorrà, Fitch Ratings ressalta una ferma ràtio de solvència del 23,45% i una ràtio de liquiditat del 71,06%, molt per sobre dels mínims legals establerts, que són del 10% i el 40%, respectivament.

Aquests ràtings són un reconeixement objectiu i independent que situen Crèdit Andorrà, un any més, entre els bancs més solvents i ben gestionats del món.

Tornar

IMATGES I VÍDEOS RELACIONATS