Fitch manté els ràtings a Crèdit Andorrà

Les qualificacions confirmen la solvència i solidesa del banc

L’agència internacional Fitch Ratings ha mantingut totes les qualificacions a Crèdit Andorrà amb un ràting a llarg termini ‘A-’, un a curt termini ‘F2’ i un de suport ‘5’. D’aquesta manera, Fitch Ratings conserva la darrera valoració atorgada a Crèdit Andorrà, fet especialment rellevant atesa la conjuntura econòmica i financera internacional.

Fitch ha destacat la clara posició de lideratge de l’entitat en el sector financer andorrà i l’exitós procés d’expansió internacional que està duent a terme, tot remarcant que aquests ràtings són “un reflex de la gestió prudent i conservadora de Crèdit Andorrà, de la posició de lideratge en el mercat andorrà, de l’increment significatiu del negoci de banca privada internacional i de l’evolució positiva dels marges de l’entitat”. 

Fitch també ha posat de relleu la sòlida solvència i liquiditat de què disposa el banc i, en aquest sentit, ha fet èmfasi en ”les elevades ràtios de solvència de Crèdit Andorrà en comparació amb la mitjana de la banca internacional”.

La posició de solvència de Crèdit Andorrà està molt per sobre del que estableix la legislació andorrana i de la mitjana de la banca europea. Les ràtios de solvència i de liquiditat del Grup són del 17,39% i del 51,81%, respectivament, per sobre dels mínims legals exigits, que són el 10% i el 40%. Crèdit Andorrà disposa d’uns recursos propis de 569 milions d’euros, els més elevats de la banca andorrana, fet que permet disposar d’un confortable i adequat nivell de solvència per garantir el creixement sostingut del Grup. 

El manteniment d’aquestes qualificacions és molt rellevant en l’entorn actual, ja que es tracta d’uns ràtings que confirmen una posició de màxima solvència i solidesa en relació amb el sector financer internacional. 

Crèdit Andorrà es manté com el grup financer líder d’Andorra i està present a Europa (Espanya, Suïssa i Luxemburg) i Amèrica (EUA, Mèxic i Panamà). 

Tornar

IMATGES I VÍDEOS RELACIONATS