Fitch confirma el ràting de Crèdit Andorrà a BBB- i destaca la resiliència en la generació de beneficis

• El manteniment de la qualificació posa en relleu la consolidació de l’estratègia de negoci en un context marcat per la crisi generada per la Covid-19

• També avala el lideratge de l’entitat en el suport a l’economia andorrana i el creixement en volum de negoci i beneficis a escala internacional  

L’agència internacional Fitch Ratings ha confirmat a Crèdit Andorrà un ràting a llarg termini BBB-, una qualificació que posa de manifest la resiliència del Banc en la generació de beneficis, el compliment del pla estratègic de negoci i la consolidació de l’estratègia de diversificació i creixement internacional que duu a terme el Grup. 

L’informe destaca “la forta posició de Crèdit Andorrà a Andorra”, que ha tancat l’exercici 2020 amb uns beneficis consolidats de 31,9 milions d’euros, així com el bon desenvolupament de l’entitat en un entorn operatiu marcat per la crisi generada per la Covid-19. En aquest context, Crèdit Andorrà ha liderat el suport a l’economia andorrana i ha continuat creixent a escala internacional en quant a volum de negoci i beneficis. Alhora, ha dut a terme una política prudent de provisions anticipades per fer front als potencials efectes de la pandèmia (11 milions d’euros de provisions específiques pel possible deteriorament de l’actiu provocat pel coronavirus).    

L’avaluació de Fitch posa de manifest la fortalesa del Banc reflectida en una “capitalització satisfactòria” tal i com demostra la ràtio de capital total regulatòria que s’ha situat en el 17,63% (el 15,91% CET1), nivells per sobre de la mitjana dels bancs europeus. La millora de la qualitat creditícia i l’increment de la ràtio de cobertura són també indicadors de la robustesa de l’entitat considerats en aquesta avaluació. 

El manteniment de la qualificació és un reflex de la bona evolució en la consecució dels objectius marcats en el pla estratègic. L’agència posa en valor l’estratègia del banc “centrada en el creixement dels recursos gestionats i en una presència internacional focalitzada amb l’objectiu  d’incrementar l’eficiència i contribuir a la generació de beneficis”. Un altre dels aspectes destacats per Fitch és el creixement del negoci internacional, que s’ha incrementat un 8,27% fins a assolir els 9.765 milions d’euros. En aquesta línia, el pla estratègic també contempla el desenvolupament d’aliances estratègiques, l’especialització en productes i serveis que augmentin la diferenciació i el valor afegit i la diversificació del negoci. 

L’informe també recull l’exposició de l’activitat creditícia del Banc a Andorra i, en definitiva, al teixit empresarial i a les persones, a les quals el Banc ha donat, i continua donant, un important suport financer. Destaca especialment el suport al programa extraordinari del Govern d’Andorra d’avals per a empreses i negocis, en el marc del qual Crèdit Andorrà ha constituït el 67% de l’import total de crèdit tous. 

Fitch manté la perspectiva de ràting negativa consistentment amb el posicionament que ha mostrat durant l’últim any en les seves avaluacions i com a conseqüència dels possibles efectes per a l’entorn econòmic i financer de la crisi generada per la Covid-19. 

Xavier Cornella, conseller executiu i director general de Crèdit Andorrà, ha expressat que «la qualificació de Fitch posa de manifest la bona evolució, la fortalesa i la resiliència del Banc en un context especialment complex com l’actual. La solidesa de l’entitat ens ha permès fer front a la situació generada per la Covid-19 fidels al nostre compromís de suport a l’economia andorrana, i en definitiva, al país i a la seva gent, i, a la vegada, continuar amb el  nostre pla de creixement internacional».   

El Grup Crèdit Andorrà ha tancat l’exercici 2020 amb un increment de volum de negoci fins als 17.470 milions d’euros, un 2,38% més que l’any anterior, i uns recursos de clients que van créixer un 2,60%, situant-se en els 15.028 milions. La inversió creditícia va superar els 2.442 milions.

Tornar

IMATGES I VÍDEOS RELACIONATS