El Grup Crèdit Andorrà s’expandeix internacionalment a través del holding assegurador ERM

Actualment ERM té presència a cinc províncies espanyoles

El Grup Crèdit Andorrà continua el procés d’internacionalització, concretament a Espanya, a través de l’expansió en l'àmbit de les assegurances. El holding ERM, en el qual el Grup Crèdit Andorrà participa, ha obert tres noves delegacions a Tarragona, Palma de Mallorca i Sevilla.

ERM forma part del Grup Crèdit Andorrà, des de l'any 2008, quan l’entitat financera en va adquirir el 76% de les accions. Actualment, compta amb una àmplia xarxa comercial distribuïda per diverses localitats del territori com Barcelona, Girona, Tarragona, Palma de Mallorca i Sevilla. 

El hòlding assegurador ERM es dedica a la gestió integral de riscos, principalment en el mercat assegurador espanyol. L'activitat d'ERM es defineix com la identificació, avaluació i tractament dels riscos, amb l’objectiu de protegir i preservar adequadament els actius de les empreses davant de possibles contingències. 

El hòlding ERM

Dins del hòlding assegurador, s’hi troben ERM Consultoria, especialitzada en gerència de riscos, assessorament actuarial i previsió social, i ERM Corredoria d’assegurances, especialitzada en assessorament i disseny de programes d’assegurances. Cadascuna d’aquestes societats, i el hòlding en general, està molt arrelada professionalment en el sector assegurador espanyol i compta amb un gran prestigi entre els seus clients particulars i empreses espanyoles. La qualitat del servei que ofereixen les societats del grup, l’àmplia gamma de productes i els diferents instruments de transferències de riscos que posen a disposició dels clients han permès donar suport a empreses, assessorant-les en tot el procés, des de l’anàlisi de riscos de les filials fins a l’assegurança d’aquests riscos.

La participació del Crèdit Andorrà en el holding ERM es tradueix en un valor afegit per als clients ja que suposa una potent plataforma de prestació de serveis asseguradors per a empreses andorranes que operen en el mercat espanyol o altres mercats internacionals, amb les garanties i la total confiança que ofereix el Grup Crèdit Andorrà.

El Grup Assegurador de Crèdit Andorrà

El Grup Assegurador de Crèdit Andorrà va néixer el 1995, en crear-se Crèdit Assegurances, companyia líder del mercat assegurador andorrà. 

Actualment, al Grup hi treballa un equip de més de 50 professionals, amb una àmplia trajectòria, i s’estructura en les companyies següents: Crèdit Assegurances, la matriu del Grup, que ofereix assegurances de vida en l’àmbit nacional;Vincles, orientada a la consultoria actuarial i que també opera dintre del mercat andorrà; i, per últim, el hòlding ERM, que ofereix la gerència integral de riscos en el mercat espanyol. A més a més, el Grup també està present en l’accionariat de la Financera d’Assegurances, companyia especialitzada en el sector de l’automòbil, multiriscos de la llar, comerç i responsabilitat civil.

Presència internacional del Grup Crèdit Andorrà

Crèdit Andorrà és un banc andorrà amb vocació internacional. Actualment, el Grup està present a Suïssa des de l'any 2003, a través de Private Investment Management, societat gestora de patrimonis; a Luxemburg, des de l'any 2004, a través de la societat d’inversió col•lectiva Crediinvest Sicav i, des de l'any 2008, amb una nova societat, Investcredit Sicav; a Espanya, des de l'any 2007, amb la gestora de fons Valira Capital Asset Management. 

Ddurant l'any 2008, es van fer importants passos en el Pla d’Expansió Internacional i el Grup té presència a Panamà, amb l’obertura, el 17 de novembre de 2008, del Banco Crèdit Andorrà (Panamá) per oferir als clients serveis financers i assessorament global, i el 23 de juliol de 2009, de Crèdit Andorrà Panamà Securities, una filial dedicada al corretatge i assessorament financer i, a Espanya, en l’àmbit de les assegurances, amb la participació majoritària del 76% de la societat hòlding ERM, consultoria i corredoria d’assegurances.

Tags: 
Tornar

IMATGES I VÍDEOS RELACIONATS