Crèdit Andorrà revalida la seva posició al capdavant dels bancs andorrans en el Top 1000 World Banks

Crèdit Andorrà

El Grup financer és reconegut per la publicació The Banker per la seva capitalització i solvència

Crèdit Andorrà, primer Grup financer d’Andorra, manté una òptima posició en el rànquing Top 1000 que elabora anualment The Banker, la prestigiosa publicació financera del Grup Financial Times. L’entitat ocupa la posició 667, encapçalant la llista dels bancs andorrans. Malgrat la difícil situació econòmica internacional, els resultats obtinguts al tancament de l’exercici 2010 consoliden a Crèdit Andorrà com un dels bancs més sòlids i solvents del panorama financer i reflecteixen una capacitat de resistència molt elevada davant els escenaris més negatius.

El Top 1000 publica anualment la llista dels 1.000 primers bancs del món en funció de la seva capitalització. Aquesta classificació és de les més valorades internacionalment, ja que avalua les fortaleses financeres de les diferents institucions. Crèdit Andorrà encapçala, un any més, la llista dels bancs d’Andorra, el que confirma la seva posició privilegiada en el concert internacional, i com a banc de referència al Principat d’Andorra.

Per a l’elaboració del rànquing, The Banker valora principalment la capitalització (els fons propis) de cada banc per poder establir el grau de solvència. En relació a aquest punt, Crèdit Andorrà lidera el sector de la banca a Andorra amb un total de 632 milions d’euros.

La publicació té en compte especialment les dades referents a la ràtio TIER 1 per a l’elaboració del rànquing. Aquesta ràtio compara els recursos propis d’un banc amb els actius ponderats per risc, d’acord amb els estàndards internacionals de Basilea. A 31 de desembre de 2010, Crèdit Andorrà comptava amb una ràtio TIER 1 del 15,44%, coeficient que supera amb escreix els mínims establerts (Basilea III fixa el mínim de TIER 1 en el 6%). 

En relació a la ràtio de solvència (coeficient que mesura la capacitat d’un banc per respondre a les seves obligacions a curt i llarg termini) Crèdit Andorrà té una ràtio de solvència del 18,81%. 

La diferència entre el TIER 1 i la ràtio de solvència és que en el primer s’inclou només el capital de més qualitat amb el qual es faria front a pèrdues en cas de problemes a curt termini. En el càlcul de la ràtio de solvència, segons criteris de l’INAF i normes internacionals de Basilea, es contempla un concepte de capital més ampli perquè s’inclouen les reserves per revaloritzacions dels actius, entre d’altres. Per tant, sempre és un coeficient superior al TIER 1. En el cas de Crèdit Andorrà, la reduïda diferència entre les dues ràtios indica que el capital inclòs és de màxima qualitat.  

Ràtio TIER 1: 15,44%
Ràtio de solvència: 18,81%

El Grup Crèdit Andorrà

Crèdit Andorrà és el grup financer líder d’Andorra. Té la xarxa d’oficines més gran del país i compta amb 552 professionals. L’entitat gestiona un volum de negoci de 12.270 milions d’euros (2010) i és líder del sector en recursos propis, recursos gestionats, volum de negoci, inversió creditícia i beneficis. 

Nascut el 1949, ofereix serveis de banca comercial i de banca privada, que complementa amb altres línies de negoci que s’ofereixen des del Grup, com les assegurances o la gestió d’actius a escala internacional. Crèdit Andorrà està en un procés d’expansió que l’ha dut a ser present també a Espanya, Suïssa, Luxemburg, Mèxic i Panamà.

 

Tornar

IMATGES I VÍDEOS RELACIONATS