Crèdit Andorrà renova un any més els certificats ISO 9001 :2008 que avalen la qualitat de l'àrea financera

Crèdit Andorrà Certificació ISO

Susanna Ferran

La norma posa de relleu el compromís amb la millora contínua, la qualitat en el servei al client i les millors pràctiques internacionals que duu a terme l’entitat

Crèdit Andorrà ha tornat a obtenir enguany les dues certificacions internacionals ISO 9001:2008 que garanteixen als clients uns elevats estàndards de qualitat en la gestió que duu a terme l’àrea financera. En concret, l’entitat ha renovat la certificació ISO 9001:2008 per part dels Departaments de Tresoreria i Mercat de Capitals i d’Administració de Mercats i Control de Crèdit Andorrà i de Crèdit Andorrà Asset Management (Crediinvest), la societat gestora de fons d’inversió del Grup Crèdit Andorrà.

Tots dos certificats posen de relleu que Crèdit Andorrà aplica tant els procediments com les eines necessaris per assegurar una millora contínua en el nivell de qualitat del servei i dels productes que comercialitza, gestiona i administra; en la gestió dels seus recursos propis i en la documentació que es lliura als gestors de les oficines per assegurar la transparència amb els clients. La renovació d’aquestes dues certificacions subratlla el compromís de Crèdit Andorrà amb les necessitats dels seus clients i mostra el seu alineament amb les millors pràctiques internacionals pel que fa a la gestió d’actius, la tresoreria i els processos d’administració i control en tota l’operativa realitzada als mercats de capitals.

Xavier Cornella, director general de Negoci de Crèdit Andorrà, destaca que “com a líders del sector, fomentem com a valor essencial seguir les millors pràctiques a nivell internacional” i afegeix que “treballem en el camí de la transparència i de la qualitat en la gestió de les inversions i els serveis financers que oferim”. “La formació permanent a tot l’equip professional, la seva col·laboració i implicació, el treball basat en la millora contínua, així com els processos interns que periòdicament revisem, són clau per a l’èxit del nostre compromís amb el sistema de gestió de la qualitat”,conclou.

Crèdit Andorrà ha rebut les certificacions per part de l’entitat internacional BSI Management Systems. Aquesta companyia ha destacat en l’informe que “durant l’auditoria s’ha evidenciat el compromís de la direcció i dels col·laboradors amb la qualitat i la millora contínua. La cultura de l’organització està involucrada en la identificació de projectes de millora del rendiment de la gestió i de la seva implantació”.

Altres reconeixements que avalen la gestió de Crèdit Andorrà

Les dues ISO 9001:2008 se sumen a la certificació GIPS (Global Investment Performance Standards) que té Crèdit Andorrà Asset Management, principis ètics que ofereixen les guies per a un càlcul i publicació transparents dels rendiments de les inversions dels clients, a més de certificar que les dades publicades són homogènies respecte a d’altres entitats de gestió de fons d’inversió en l’àmbit internacional. L’any 2011, la gestora va entrar a formar part de la Junta Directiva de l’Associació Espanyola de Presentació de Resultats de Gestió, entitat que treballa per promoure i divulgar les normes internacionals GIPS; un pas més en el compromís amb la transparència. És la primera entitat andorrana a ser admesa en aquesta associació.

D’altra banda, en compliment de la Llei 14/2010 de règim jurídic de les entitats bancàries i de règim administratiu bàsic de les entitats operatives del sistema financer, Crèdit Andorrà aplica el màxim rigor per oferir un règim de protecció a l’inversor equiparable als estàndards europeus. El banc du a terme les bones pràctiques que promou la llei a l’hora de garantir que l’inversor conegui els productes i els serveis que adquireix i els riscos que s’hi associen i de fomentar la transparència i l’eficàcia. La llei està inspirada en els principis que estableix la directiva comunitària MiFID, principis que Crèdit Andorrà aplica ja des de l’any 2008.

En l’apartat mediambiental, el banc també disposa de l’ISO 14001, que certifica la correcta gestió dels impactes mediambientals que genera l’entitat i la seva preocupació per la preservació de l’entorn, fet que s’exemplifica amb la implantació interna des de l’any 2004 d’un eficient sistema de gestió mediambiental (SGMA).

Tornar

IMATGES I VÍDEOS RELACIONATS