Crèdit Andorrà renova els certificats ISO 9001:2008 que avalen la qualitat de l'àrea d'inversions

Crèdit Andorrà. Seu social Andorra Susanna Ferran

Crèdit Andorrà. Seu social Andorra / Susanna Ferran

La norma posa en relleu el compromís amb la millora contínua, la qualitat en el servei i l’excel·lència

Crèdit Andorrà manté el seu compromís amb l’excel·lència en el servei que s’ofereix des de l’Àrea d’Inversions i renova les dues certificacions internacionals ISO 9001:2008 que garanteixen uns elevats estàndards de qualitat. El banc ha renovat, d’una banda, la norma ISO 9001:2008 dels Departaments de Tresoreria i Mercat de Capitals i d’Administració de Mercats i Control de Crèdit Andorrà i, de l’altra, de Crèdit Andorrà Asset Management, la societat gestora de fons d’inversió del Grup.

Tots dos certificats posen en relleu que Crèdit Andorrà aplica els procediments i les eines necessaris per garantir la millora contínua en la qualitat del servei i dels productes que comercialitza, gestiona i administra; en la gestió dels recursos i processos d’anàlisi i en la documentació que es lliura per assegurar la transparència amb els clients.

La renovació d’aquestes dues certificacions subratlla l’alineament del banc amb les necessitats dels clients i amb les millors pràctiques internacionals pel que fa a la gestió d’actius, la tresoreria i els processos d’administració i control, en tota l’operativa realitzada als mercats de capitals.

Xavier Cornella, director general de Crèdit Andorrà, destaca que “el banc té un compromís a llarg termini amb l’excel·lència en el servei que oferim als nostres clients. Per això fomentem la millora contínua en tota l’organització, la formació de l’equip humà i el seguiment dels millors estàndards internacionals. La implicació de tota l’organització en aquesta fita i la revisió dels processos interns periòdicament són clau per garantir als clients el compliment dels millors estàndards de gestió de la qualitat en la prestació dels nostres serveis”.

Crèdit Andorrà ha rebut les certificacions per part de l’entitat internacional BSI. Aquesta companyia ha destacat en l’informe que durant l’auditoria s’ha evidenciat que “l’organització compleix amb els requisits establerts per la norma” i s’ha confirmat “la seva disposició per complir amb els requisits legals i de clients, així com la capacitat per a la consecució dels objectius”. Pel que fa a la política de qualitat, BSI ha afegit que el banc “mostra el compromís amb el compliment dels requisits reglamentaris, amb l’eficàcia en l’execució dels processos i la prestació dels serveis, i amb la identificació de necessitats i requisits del client. Tot, en base a professionals altament qualificats”.

Altres reconeixements que avalen la gestió de Crèdit Andorrà
Les dues ISO 9001:2008 se sumen a la certificació GIPS (Global Investment Performance Standards) que té Crèdit Andorrà Asset Management, principis ètics que ofereixen les guies per a un càlcul i publicació transparents dels rendiments de les inversions dels clients, a més de certificar que les dades publicades són homogènies respecte a d’altres entitats de gestió de fons d’inversió en l’àmbit internacional. L’any 2011, la gestora va entrar a formar part de la Junta Directiva de l’Associació Espanyola de Presentació de Resultats de Gestió, entitat que treballa per promoure i divulgar les normes internacionals GIPS; un pas més en el compromís amb la transparència. És la primera entitat andorrana a ser admesa en aquesta associació.

D’altra banda, en compliment de la Llei 7/2013 de règim jurídic de les entitats bancàries i de règim administratiu bàsic de les entitats operatives del sistema financer, Crèdit Andorrà aplica el màxim rigor per oferir un règim de protecció a l’inversor equiparable als estàndards europeus. El banc du a terme les bones pràctiques que promou la llei a l’hora de garantir que l’inversor conegui els productes i els serveis que adquireix i els riscos que s’hi associen i de fomentar la transparència i l’eficàcia. La llei està inspirada en els principis que estableix la directiva comunitària MiFID, principis que Crèdit Andorrà aplica ja des de l’any 2008.

En l’apartat mediambiental, el banc també disposa de l’ISO 14001, que certifica la correcta gestió dels impactes mediambientals que genera l’entitat i la seva preocupació per la preservació de l’entorn, fet que s’exemplifica amb la implantació interna des de l’any 2004 d’un eficient sistema de gestió mediambiental (SGMA).


Tornar

IMATGES I VÍDEOS RELACIONATS