Crèdit Andorrà manté un any més els certificats ISO 9001:2008 de qualitat

Crèdit Andorrà ha renovat un any més les dues certificacions ISO 9001:2008 de qualitat que garanteixen uns alts estàndards en el servei que ofereix l’Àrea d’Inversions del banc i la gestora Crèdit Andorrà Asset Management.

L’auditoria, realitzada per BSI, posa de manifest l’elevat nivell d’exigència i el compromís amb l’excel·lència en el servei i en el funcionament del sistema de gestió de qualitat. La certificació demostra que se segueix amb el compliment dels requisits reglamentaris i amb l’eficàcia en l’execució de processos, en la prestació de serveis i en la identificació de les necessitats dels clients.

Crèdit Andorrà assegura així l’aplicació dels procediments i les eines necessaris per garantir la millora contínua en la qualitat del servei i dels productes que comercialitza, gestiona i administra; en la gestió dels recursos i processos d’anàlisi interns i externs; en la formació del personal, i en la documentació que es lliura per assegurar la transparència amb els clients.

José Luis Dorado, director de l’Àrea d’Inversions de Crèdit Andorrà, destaca que “la renovació d’aquestes dues certificacions posa de manifest l’alineament del banc amb les necessitats dels clients i amb les millors pràctiques internacionals. Crèdit Andorrà tenim un compromís a llarg termini amb el manteniment d’uns alts estàndards d’excel·lència en la gestió i el servei que oferim als clients. I aquesta responsabilitat és compartida per tots els membres de l’organització, els quals estan implicats en la millora constant i en la revisió sistemàtica dels processos per donar un servei de màxima qualitat”.

Altres reconeixements

Les dues ISO 9001:2008 se sumen a la certificació GIPS (Global Investment Performance Standards) que té Crèdit Andorrà Asset Management, un estàndard adoptat per garantir l’ús de processos ètics i transparents a l’hora de calcular i fer públics els rendiments de les inversions dels clients, a més de certificar que les dades publicades són homogènies respecte a d’altres entitats de gestió de fons d’inversió en l’àmbit internacional. Crèdit Andorrà Asset Management forma part de la junta directiva de l’associació espanyola que promou GIPS.

En l’apartat mediambiental, el banc també disposa de l’ISO 14001, que certifica la correcta gestió dels impactes mediambientals que genera l’entitat i la seva preocupació per la preservació de l’entorn, fet que s’exemplifica amb la implantació interna des de l’any 2004 d’un eficient Sistema de Gestió Mediambiental (SGMA).

Tornar

IMATGES I VÍDEOS RELACIONATS