Crèdit Andorrà Asset Management renova la certificació de la normativa internacional GIPS pel que fa a la publicació de rendiments de les inversions

Certificacions
25/08/2016

La seu social de Crèdit Andorrà / Foto: Crèdit Andorrà

La renovació d’aquest estàndard certifica que l’entitat fa públics els rendiments de les inversions dels clients d’acord amb els estàndards internacionals

Crèdit Andorrà Asset Management, la societat gestora de fons d’inversió del Grup Crèdit Andorrà, ha obtingut la renovació de la certificació internacional GIPS (Global Investment Performance Standards), que garanteix l’exactitud i homogeneïtat en la presentació dels resultats sobre el rendiment de les inversions. Aquest estàndard va ser adoptat voluntàriament per l’entitat ara fa deu anys, de manera que es garantís l’ús de processos ètics i transparents a l’hora de calcular i fer públics els rendiments, a més de certificar que les dades publicades són homogènies i comparables respecte a d’altres entitats de gestió de fons d’inversió en l’àmbit internacional.

L’empresa auditora KPMG Asesores ha recertificat l’estàndard GIPS a Crèdit Andorrà Asset Management després d’un anàlisi acurat dels procediments duts a terme per l’entitat a l’hora de publicar les rendibilitats de les inversions fetes entre el gener i el desembre de 2015. KPMG Asesores conclou que Crèdit Andorrà Asset Management ha complert amb tots els requisits establerts per GIPS per la definició dels agregats i ha dissenyat els procediments i polítiques per calcular i presentar els resultats de les inversions en compliment amb els requeriments que estableix la normativa.

Crèdit Andorrà Asset Management és la primera entitat andorrana admesa l’any 2011 com a membre de la Junta directiva de l’Asociación Española de Presentación de Resultados de Gestión, entitat que treballa per promoure i divulgar les normes internacionals GIPS.

 

L’estàndard GIPS

Les normatives internacionals sobre rendiments d’inversió GIPS es van posar en funcionament l’any 1999, impulsades per l’AIMR, associació independent d’analistes financers, dedicada a la difusió de normes de bon govern en els diversos sectors d’inversió. Actualment, les normes GIPS són acceptades internacionalment, i són utilitzades per més de 1.800 empreses a 40 països.

L’adopció de les normes GIPS acredita que les entitats que s’hi adhereixen voluntàriament, compleixen uns procediments i unes normes ètiques i homogènies en el càlcul i la forma de presentació dels resultats de la gestió, de manera que s’assegura que són equitatius i justos, i fa que siguin homogenis entre gestores, cosa que els fa comparables internacionalment. A la vegada, es facilita el diàleg entre els gestors i els seus clients en relació als rendiments dels patrimonis, de manera que els clients obtenen una informació més transparent i comparable.

D’altra banda, seguir les normes GIPS assegura la precisió i la uniformitat de les dades sobre el rendiment de les inversions a efectes d’informes, comptabilitat, màrqueting, publicitat i promoció. També aporta un estàndard de qualitat en el model intern de gestió adoptat per la societat, ja que, per tal de complir aquestes normes, una entitat autoritzada, habitualment empreses auditores de reconegut prestigi, verifiquen que l’entitat segueix els procediments requerits per l’estàndard GIPS.

Les normes GIPS s’han convertit en una referència de les pràctiques de bon govern de les companyies de gestió d’actius i de banca privada. Els mercats financers i el sector de la gestió de patrimonis està esdevenint cada cop més global i internacional. L’adopció d’aquests estàndards es percep com a un passaport global que permet a les entitats presentar els rendiments de manera que els inversors puguin comparar fàcilment entre entitats, a més d’aportar-los confiança, ja que assegura que la informació que reben és presentada de manera completa i fidel.

La ratificació del compliment de les normes internacionals GIPS permet a Crèdit Andorrà Asset Management, societat gestora de Crèdit Andorrà, consolidar-se en els millors estàndards internacionals.

 

 

 

Tornar

IMATGES I VÍDEOS RELACIONATS