Crediinvest aplicarà estàndards europeus per a la protecció dels inversors

Dinamització econòmica
01/12/2008
Banque de Patrimoines Privés

Crediinvest, la societat gestora de fons d’inversió de Crèdit Andorrà, ha adoptat els principis establerts en la directiva comunitària coneguda com a Markets in Financial Instruments Directive (MIFID), amb l’objectiu de millorar la qualitat del servei que ofereix als clients inversors, els quals obtindran beneficis reals en termes d’informació i protecció de llurs interessos

Aquesta normativa europea és un marc que incrementa els nivells actuals de protecció i informació dels inversors, i que regula, vetllant pels seus interessos, els processos d’execució i atribució de les ordres, la gestió dels conflictes d’interès i la transparència en els processos de negociació. En aquest sentit, Crediinvest ha incorporat polítiques i procediments per que tots els agents de l'organització donin compliment als requisits establerts. 

L’objectiu principal de la implementació dels principis de la directiva comunitària en la prestació dels serveis d’inversió és dotar voluntàriament l'entitat gestora, dins del procés d’internacionalització iniciat pel Grup Crèdit Andorrà, dels sistemes i procediments que li permetin actuar de forma encara més responsable i eficient en el mercat internacional, homogeneïtzant l'activitat de Crediinvest a les millors pràctiques del mercat i els estàndards internacionals.

Tornar

IMATGES I VÍDEOS RELACIONATS