Producció i consum responsables

 Garantir modalitats de consum i producció sostenibles

  • Crèdit Cotxe Ecològic i Crèdit Ecoeficiència i Fons Crediinvest Sixav Sustainability

  • Sistema de gestió ambiental ISO 14001

  • Guies de bones pràctiques ambientals per als diferents departaments del Banc i filials, i sensibilització a empleats i clients

  • Anàlisi del risc ambiental de les operacions de crèdit i dels productes d’inversió

  • Informació als clients sobre els indicadors de sostenibilitat associats als productes d’inversió

  • Programa mediambiental de les Nacions Unides per a les Finances (UNEP FI)

  • Entrega de bosses reutilitzables

  • Programa divulgatiu Estat Natural