Objectius de Desenvolupament Sostenible

Crèdit Andorrà eleva el seu compromís envers la responsabilitat social al màxim exponent internacional en la matèria amb l’adopció de l’Agenda 2030 de les Nacions Unides –“Transformar el nostre món”–, per contribuir a l’assoliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS).

Són 17 objectius en total, envers els quals Crèdit Andorrà n’ha assumit sis, relatius a salut i benestar (ODS 3), educació de qualitat (ODS 4), treball digne i creixement econòmic (ODS 8), indústria, innovació i infraestructures (ODS 9), consum i producció responsables (ODS 12) i acció climàtica (ODS 13).

Més informació: http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/