Inversions financeres

Al Grup Crèdit Andorrà gestionem les inversions dels nostres clients intentant obtenir un rendiment conforme a les seves necessitats, les seves expectatives i el seu perfil inversor. Per aquesta raó, comptem amb una solució a mida per a aquells clients que necessiten ser assessorats en les seves inversions financeres: la gestió del patrimoni compartida amb el client o la delegació d'aquesta gestió (gestió discrecional).

Sobre la base d'un ampli ventall d'opcions d'inversió i sota la filosofia d'independència financera i arquitectura oberta guiada, es dissenya i es planifica una estratègia financera personalitzada, invertint en diferents tipus d'actius. 

En funció de les característiques de les operacions que realitzi el client, analitzem i avaluem la conveniència i la idoneïtat de la inversió en cada cas. Si cal, advertim el client de la conveniència de no realitzar aquelles operacions que no s'adaptin al seu perfil, a les seves necessitats o als seus coneixements.

Posem a disposició dels nostres clients una plataforma de renda fixa per accedir al mercat. Aquesta plataforma consisteix en una mesa de contractació que li donarà accés al mercat primari i secundari, sempre sota una execució transparent.

Si l'objectiu dels nostres clients és invertir en actius complexes, oferim un assessorament perquè ho facin amb la màxima seguretat i tranquil·litat. Invertir en renda fixa requereix conèixer la solvència de l'emissor i el risc de l'emissió; per això, realitzem una selecció dels títols amb la millor relació rendibilitat-risc.

Si els nostres clients desitgen invertir en productes de renda variable, els oferim un servei integral que inclou des de l'anàlisi fonamental i la valoració de la companyia fins a l'assessorament sobre posicions estratègiques en companyies cotitzades. El nostre objectiu és acompanyar-los i estar presents en tot el procés d'inversió.

Renta Variable
Renda Variable
 
Valoració de la companyia
 
Network contrastada entre grans inversors
 
Anàlisi ad hoc d'un sector
 
Gestió de carteres personalitzades
 
Assessorament sobre posicions estratègiques en companyies cotitzades
 
Execució de block trades
 
Anàlisi fonamental

Al Grup Crèdit Andorrà oferim als nostres clients la possibilitat d'estructurar operacions o productes a mida. Durant aquest procés es prenen en compte totes les variables que intervenen en la composició de l'operació a estructurar sobre la base del criteri de risc i rendiment de cada client.

Els productes estructurats permeten als nostres clients diversificar, activar i filtrar el risc, disposar d'una inversió a la seva mida i comptar amb un vehicle fiscalment eficient.

Mitjançant una estructura i una plataforma d'arquitectura oberta, al Grup Crèdit Andorrà facilitem als nostres clients l'accés a un ampli univers de fons. Podran triar entre diferents zones geogràfiques, diferents tipologies d'actius i l'estil de gestió que més els convingui. Tindran accés a les millors gestores internacionals, les quals els garantiran els productes que millor s'adaptin al seu perfil, com també una diversificació òptima.

Crèdit Andorrà compta amb aliances estratègiques amb la companyia espanyola Bestinver i amb l'empresa americana Gamco Asset Management, Inc., filial de Gamco Investors, Inc. Aquests acords ens permeten gestionar la renda variable en euros i dòlars, respectivament. Volem oferir als nostres clients serveis professionals, amb una trajectòria i una experiència plenament reconegudes.

Tant els processos d'inversió de Bestinver com els de Gamco Asset Management, Inc. s'adeqüen a la filosofia d'inversió del Grup, la qual es caracteritza pel fet d'aplicar el value investing, és a dir, la cerca de companyies ben gestionades i a bon preu que permetin aconseguir una rendibilitat sostinguda en el temps.

Així, en virtut d'aquests acords de col·laboració, podem oferir als nostres clients els fons següents de renda variable domiciliats a Luxemburg: el Crediinvest SICAV Internacional Value, el Crediinvest SICAV Spanish Value, el Crediinvest SICAV Big Cap Value i el Crediinvest SICAV US American Value. El Crediinvest SICAV Internacional Value, disponible en euros i en dòlars, està considerat un dels millors fons a escala internacional en la seva categoria.

Crèdit Andorrà compta també amb una aliança estratègica amb la companyia Expert Timing Systems (ETS). Gràcies a aquest acord de col·laboració podem oferir als nostres clients la gamma de fons d'inversió Crediinvest SICAV Proactive Protection, l'objectiu de la qual és la preservació del capital.

Fondos de inversión
  • BESTINVER
  • GAMCO
  • ETS

Bestinver és una societat de gestió de patrimonis líder a Espanya que gestiona un volum de 6.300 milions d'euros. Ha estat guardonada amb més de 100 premis a la seva gestió i a la consistència de la seva rendibilitat per part de la premsa especialitzada i de les principals agències d’anàlisi de fons: Morningstar, Lipper, Standard & Poor's i Interactive Data.

GAMCO Asset  Management és una companyia nord-americana de serveis financers que gestiona mandats per a grans patrimonis, institucions, plans de pensions i una àmplia gamma de fons d’inversió. El total d’actius sota gestió se situa al voltant dels 34.000 milions de dòlars. GAMCO es distingeix pel seu departament d’anàlisi en renda variable en dòlars, reconegut com un dels millors de la indústria financera. Els productes i els professionals de GAMCO han obtingut els reconeixements més destacats del sector de manera reiterada.

ETS és una empresa espanyola de serveis financers amb una filosofia de gestió que segueix una metodologia quantitativa, l'objectiu últim de la qual és el control del risc i la preservació del capital. Aquesta companyia compta amb més de 25 anys d'història gestionant fons d'inversió amb aquesta metodologia, en base a la qual assessora més de 8.000 milions d'euros.

Perquè el seu patrimoni ens importa, l'ajudem a prendre decisions.