Inversions alternatives

Al Grup Crèdit Andorrà volem gestionar el patrimoni dels nostres clients des d'un enfocament integral, responent i anticipant-nos a les seves expectatives. Sabem que els nostres clients són cada cop més complexes i sofisticats, i els volem oferir solucions d'inversió que satisfacin les seves necessitats.

Les inversions reals ofereixen oportunitats atractives de diversificació, tant en tipus d'actius com en zona geogràfica i moneda, com també la possibilitat d'aconseguir rendibilitats atractives.

La inversió en empreses no cotitzades, ja sigui de manera parcial o total, constitueix avui dia una opció atractiva per als nostres inversors. Segons el perfil inversor dels nostres clients i el nivell de risc que estiguin disposats a assumir, instrumentalitzem productes estructurats i fons d'inversió i inversions directes en private equity.

La propietat immobiliària té una importància estratègica en la composició de la cartera. Per això, en el procés d'integració del patrimoni immobiliari global, contemplem tots els factors que intervenen en la seva gestió: legal i fiscal, estudi de la rendibilitat de la cartera actual i de la viabilitat dels nous projectes, serveis d'agència i productes financers. 

Els estàndards d'anàlisi, gestió i avaluació del patrimoni immobiliari es regeixen pel mateix rigor que la gestió dels patrimonis financers. Aquest fet ens permet ajudar els nostres clients a detectar concentracions excessives o a diagnosticar necessitats. El nostre objectiu és aconseguir un rendiment d'acord amb les necessitats dels nostres clients.

Volem conèixer les seves necessitats per anticipar-nos-hi i superar les seves expectatives.