Indústria, innovació i infraestructures

Construir infraestructures resilients, promoure la industrialització inclusiva i sostenible i fomentar la innovació


  • Patrocini del primer bus híbrid d’Andorra

  • Patrocini de la Jornada de Mobilitat Elèctrica

  • Suport al Congrés mundial de turisme de neu i muntanya

  • Suport al teixit empresarial i emprenedors