Gestió discrecional

La gestió discrecional és l'opció que els nostres clients necessiten si volen despreocupar-se de la dedicació que implica gestionar el seu patrimoni dia a dia.

Equip especialitzat

Al Grup Crèdit Andorrà comptem amb un equip de gestors personals i d'experts en gestió d'actius que realitza un seguiment continuat de les inversions dels nostres clients, una anàlisi dels resultats i un control exhaustiu dels riscos.

Apliquem una disciplina màxima en la gestió de les inversions per fer-les flexibles davant entorns de mercat complexes. 

Ens assegurem que el servei que prestem als nostres clients sigui adequat als seus coneixements, experiència, objectius i situació financera. Apliquem els mètodes apropiats d'avaluació i comparació en funció dels objectius d'inversió de cada client i dels diferents instruments financers de la seva cartera.

Perfils de risc

Els perfils de risc van, des de l'inversor que pretén simplement la preservació del patrimoni, fins a aquell que persegueix el creixement del capital assumint el risc associat a la volatilitat de la renda variable.

Aquests diferents perfils ens permeten oferir a cada client un espai per a les serves inversions que s'adapti a les seves necessitats. La prudència en l'assumpció de riscos ocupa sempre un lloc destacat.

Esquema de comissions basat en resultats

Conscients que el rendiment de la seva inversió depèn de la nostra eficiència i eficàcia, ens adaptem a les situacions canviants dels mercats i ajustem les nostres comissions al rendiment de les seves inversions.

Informes de seguiment

Els nostres clients disposen, de manera regular i sempre que ho sol·licitin, d'una informació actualitzada de la seva cartera i de totes les seves operacions.

Addicionalment, realitzem reunions de seguiment amb els nostres clients sempre que ho desitgin.