Estructura de govern

L’estructura de govern de Crèdit Andorrà està formada per dos òrgans: el Consell d’Administració i el Comitè Executiu.

Consell d'Administració de Crèdit Andorrà
Sr. Antoni Pintat Mas
President
Sr. Jaume Casal Mor
Vicepresident
Sr. Xavier Cornella Castel
Conseller executiu i director general
Sra. Rosa Pintat Santolària
Consellera
Sr. Gilles Dregi de Fontcuberta
Conseller
Sr. Alfons Casanova Martí
Conseller independent
Sr. André Roelants
Conseller independent
Sr. Daniel Arqués Tomàs
Secretari (no conseller)
Comitè Executiu de Crèdit Andorrà
Sr. Xavier Cornella Castel
Conseller executiu i director general
Sr. Martí Alfonso Simón
Director de l'àrea de Negoci Bancari Andorra
Sr. Josep Brunet Niu
Director del Grup Assegurador
Sr. Christophe Canler
Director de l'àrea de Riscos i Compliment Normatiu
Sr. José Luis Dorado Ocaña
Director de l'àrea d'Inversions
Sr. Esteban Estévez Zurita
Director de l'àrea de Negoci Bancari Internacional
Sr. Francesc Jordà Blanes
Director de l’àrea de Planificació de Capital, Operacions i Mitjans