Entorn econòmic global. Implicacions per a la sanitat