Grup Assegurador

ERM Risk Management

ERM Risk Management és una empresa especialitzada en solucions integrals de gerència de riscos i en disseny de programes d'assegurances. Té una llarga trajectòria en el mercat assegurador i reassegurador espanyol i internacional.

L’objectiu principal és ajudar a les empreses a transformar el risc en un avantatge competitiu.

CA

Els serveis de Consultoria de Riscos permeten identificar, avaluar i tractar els riscos per preservar els actius i generar beneficis, minimitzant l’efecte financer de les pèrdues accidentals.

Consultoria de riscos
Black
CA

Els serveis de Corredoria d’Assegurances permeten presentar el programa d’assegurances que millor s’adapti a les necessitats personals o empresarials dels clients.

Corredoria d’Assegurances
Grey
CA

Les assegurances de Crèdit i Caució ofereixen les condicions contractuals més adients per a cada assegurat en funció de l’estructura dels seus clients, dels mercats i dels països on es destinen les seves vendes.

Assegurances de crèdit i caució
Grey
CA

Els serveis de Consultoria de Previsió Social estableixen un conjunt de beneficis socials a favor dels empleats per a garantir un cert nivell assistencial i unes prestacions socials i econòmiques.

Previsió social
Green
CA

Els serveis de Corredoria i Consultoria de Reassegurances mostren solucions integrals de reassegurances a entitats asseguradores.

Reassegurances