Grup Assegurador

CA Life Insurance Experts

CA Life Insurance Experts és una companyia especialitzada en assegurances de vida, tant de risc com d’estalvi i pensions, ubicada a Espanya.

L’objectiu principal és assegurar un capital per a cobrir situacions inesperades i garantir la tranquil·litat econòmica i emocional de l’assegurat i la seva família, així com el seu benestar futur.

Green
CA

Les assegurances de vida risc ofereixen als assegurats i a les seves famílies una seguretat i estabilitat econòmica en cas de defunció o incapacitat permanent.

Assegurances de vida risc
Black
CA

Les assegurances de vida risc professional proporcionen un capital garantit als beneficiaris en cas de defunció o incapacitat permanent total de l’assegurat per qualsevol causa.

Assegurances de vida risc professional
Grey
CA

Els plans individuals d’estalvi sistemàtic (PIAS) garanteixen una rendibilitat neta 100% positiva durant la vigència del contracte amb possibilitat de rescat parcial o total des del primer dia.

Plans individuals d’estalvi sistemàtic (PIAS)
Grey
CA

Les assegurances individuals de vida PPA tenen com a objectiu mantenir el nivell d’ingressos en el futur, garantint un capital per a la jubilació, a més d’obtenir la màxima reducció fiscal.

Assegurances d’estalvi PPA
CA

Els plans de pensions permeten estalviar per a la jubilació, sent un element complementari a les pensions públiques.

Plans de pensions