Conferència: Inversió en valor: una filosofia per aconseguir rendiments sostinguts