Responsabilitat social

Grup Crèdit Andorrà entén l’acció social com un compromís de servei al país i a les persones.

Aquest 2019 hem destinat a iniciatives per a la societat una inversió de 3 milions d’euros.

El nostre objectiu,
un compromís de futur

El 2016 vam elevar el nostre compromís a escala internacional amb la signatura del Pacte mundial de les Nacions Unides i l’adhesió als Objectius de Desenvolupament Sostenible de l’ONU, en el marc de l’Agenda 2030.