Acció climàtica

 Adoptar mesures urgents per combatre el canvi climàtic i els seus efectes

  • Patrocini del primer bus híbrid d’Andorra

  • Participació en l’elaboració de la guia Comptabilitat de gasos d’efecte d’hivernacle del sector financer de la UNEP FI

  • Suport a iniciatives dirigides a la reducció i compensació d’emissions de gasos d’efecte d’hivernacle i adaptació al canvi climàtic

  • Crèdit Cotxe Ecològic, Crèdit Ecoeficiència i Fons Crediinvest Sicav Sustainability

  • Mesura de la petjada de carboni de la pròpia organització i dels seus productes

  • Instal·lació de làmpades tipus LED